KỸ THUẬT CHĂM SÓC NHO THÂN GỖ

1. Kỹ thuật chăm sóc :

- Tước nước: Cung cấp đầy đủ nước cho cây bằng cách tưới vào sáng sớm và chiều mát, đặc biệt là vào mùa khô,  khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín.

- Phòng trừ cỏ dại: Phủ gốc chè bằng cỏ, rác, cây phân xanh...

- Một năm xới gốc 2-3 lần.

2. Kỹ thuật bón phân:

- Khi cây chuyển sang tháng thứ 3 sẽ bón phân cho cây

- Bón phân định kỳ 6 tháng một lần, tùy vào kích thước của cây mà bón tỷ lệ phân khác nhau.

3. Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh:

- Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là 30 độ.

- Cây nho thân gỗ ít bị sâu bệnh nếu như khâu chuẩn bị đảm bảo sạch sẽ. Trong quá trình cây phát triển, nếu thấy biểu hiện lạ của cây, bạn nên chú ý để có phương pháp đặc trị thích hợp nhất.