KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TÁO ĐẠI

  1. 1.      Thời vụ và khoảng cách trồng

-      Thời vụ trồng chủ yếu là vụ xuân tháng 2 -4, nếu cây giống ghép sớm có thể trồng từ tháng 1.

-      Khoảng cách trồng: 3 – 4 m một cây.

  1. 2.      Hố trồng, phân bón lót

-      Kích thước hố trồng 40x40x40 cm.

-      Bón lót mỗi hố 15-20 kg phân chuồng hoai mục + 0,5kg super lân + 0,3kg kali + 0,2 kg vôi bột. Chú ý, các loại phân được trộn đều với đất

  1. 3.      Cách trồng

-      Vét 1 hố nhỏ ở giữa ụ, đặt bầu cây ngang với mặt ụ, vun đất nén chặt xung quanh bầu. Phủ rơm rắc xung quanh gốc một lớp dày 2 -3cm. Chú ý, trời mưa không nên tưới.

  1. 4.      Chăm sóc và bón phân

-      Tưới nước: Trong tuần đầu tiên tưới cho cây 1 lần vào sáng hoặc chiều, mỗi lần một thùng nước. Bắt đầu từ tuần tiếp theo cách 2,3 ngày tưới 1 lần cho tới hết tháng. Đảm bảo khi cây phát triển đất luôn đủ độ ẩm.

-      Bón phân: Phân chuồng từ 30 -50kg, lân  5- 8 kg, kali 3-5kg, đạm ure 0,5-1kg.

  1. 5.      Phòng trừ sâu bệnh

-      Nhóm sâu chính: Sâu cắm lá, sâu cuốn lá, nhện đỏ, sâu đục quả.

-      Nhóm sâu chích hút: dùng trong các thuốc: Sherpa (0,1%), Trebon (0,1-0,2%), Depterx (0,2%), Dantiol (0,1-0,2%), Monitor (0,1-0,2%), Bi 58, Basudin.

-      Trừ nhóm sâu ăn lá: Dùng một trong các thuôc sau: Azodrin 50 DD (0,2%), Score(0,05%), Alieett(0,3%), Mancozeb(0,25%).

-       Đối với kiến, mối: sử dụng Basudin, Lidanfor, Sevidol để trị. Dùng một trong các loại thuốc trên, trộng 1 thuốc – 10 cát, rắc xung quanh gốc và hố.

  1. 6.      Thu hoạch

-      Táo được thu hoạch sau 2-3 tháng ra hoa, khi quả to, căng mọng vỏ và sáng màu.