Bưởi Da Xanh Miền Nam

33.000

– Cây chiết cành
– Bầu xơ dừa 15 x 15 cm, bộ rễ phát triển tốt
– Chiều cao 65 – 70cm tính từ mặt bầu
– Đường kính cành chiết 1 – 1,5cm

còn 202 hàng