Bưởi Năm Roi

Loại cây: cây ghép

– Loại bầu: bầu đất

– Đường kính gốc: 1,5-2 cm

– Chiều cao cây: 50-70 cm

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh