Cam Đường Canh

18.000

Giống cam đường Canh có năng suất cao, có tính thích nghi rộng, co thể trồng ở các vùng núi cao, vùng đồng bằng và vùng ven biển ở các chân đất it thoát nước. Giống này có tính chống chịu sâu bệnh khá. Trồng với mât độ hợp lí, thâm canh từ đàu có thể đạt năng suất 40 – 50 tấn/ha.

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: Từ khóa: ,