Cây Bằng Lăng Tím, cây công trình, cây cảnh quan sân vườn, cây gỗ lớn, chuẩn giống

Giống cây gieo hạt

– Loại bầu đất

– Chiều cao cây: 30-40 cm tính từ mặt bầu lên

– Cây khỏe mạnh, sạch bênh, đúng giống

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)