Mít Không Hạt

50.000

Đường kính gốc khoảng 1-2cm

– Khoảng cách từ gốc lên đến vị trí mắt ghép khoảng 20-25cm

– Mầm ghép cao khoảng 15-25cm.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)