Cây Na Thái (Na Hoàng Hậu)- Qủa to, ít hạt, cùi dày

25.000

Cây na thái ra quả quanh năm khả năng kháng bệnh rất tốt, rất ổn định về năng xuất. Khi trồng ở những nơi có địa hình bằng phẳng và thoát nước kém bà con nên đắp ụ trồng nổi.