Đu đủ đực

Liên hệ

Tên khoa học: Carica papaya L

Họ đu đủ (Caricaceae )

Tên khác: Phiên qua phụ, phiên mộc, mắc rẩu, mắc váu