Hồng Không Hạt, năng suất, chịu nhiệt, cây ghép, bầu đất khỏe mạnh chuẩn giống, cho trái sau 2 năm trồng

46.000

còn 200 hàng

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)