Hồng vuông Nhật Bản – Thích nghi tốt ở Việt Nam

Liên hệ

Hồng vuông Nhật Bản được Viện Bảo vệ thực vật nhập giống hồng giòn không chát từ Nhật Bản là Fuyu. Đây là các giống hồng có chất lượng cao,quả ăn ngay khi chín, thích hợp với điều kiện đất đai, gốc ghép bản địa và điều kiện sinh thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.