Hồng Xiêm Xoài

25.000

– Giống ghép mắt

– Loại bầu đất

– Đường kính gốc < 1cm 

– Chiều cao cây 60-65 cm tính từ mặt bầu lên

– Tuổi mắt ghép 3-4 tháng

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng giống

Danh mục: Từ khóa: ,