HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH, DỊCH BỆCH TRÊN CÂY CHANH KHÔNG HẠT

HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH, DỊCH BỆCH TRÊN CÂY CHANH KHÔNG HẠT

1. Sâu bệnh và cách phòng trừ
–  Sâu vẽ bùa: Thường xuyên gây hại cây chanh không hạt vào giai đoạn ra lá non. Dùng thuốc có tính nội hấp như Sevin 80WP, Padan 95SP, Newsgard 75WP…

Rầy chổng cánh: Là đối tượng trung gian truyền bệnh vàng lá Greening. Sử dụng thuốc Admine 50EC, Bassan 50EC, Trebon 10EC…

Nhện đỏ: Ấu trùng và thành trùng đều gây hại. Cần sử dụng thuốc Confidor 100SL, Kelthane 18.5EC, Danitol 10EC, Danitol -S 50EC…

2. Các loại dịch bệnh và cách phòng trừ.

Bệnh loét, ghẻ: Bệnh gây hại nặng cho cây vào mùa mưa. Sử dụng thuốc có chứa gốc đồng để phòng trừ như Copper -ZinC 85WP, Copper-B 75WP, Zineb 80WP, Zineb Bul 80WP, Kasuzan 47WP…

Bệnh thối gốc: Bệnh gây hại nhiều ở thân và rễ cây. Sử dụng thuốc để phòng trừ như Aliett 800WG, Aliett 80WP, Copper -ZinC 85WP…

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *