Lan hồ điệp trắng lưỡi đỏ, hoa to, cánh dày nở từ 4-6 hoa, hoa bền giữ được từ 2-3 tháng

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: