Nhãn Hương Chi

25.000

Giống cây ghép mắt

– Loại bầu đất 

– Đường kính gốc 1 cm

– Chiều cao cây 70-80 cm tính từ mặt bầu lên

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng giống

Cho phép đặt hàng trước

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)