Ổi Găng Đông Dư

15.000

Loại sản phẩm : Cây chiết, cây ghép

– Bầu đất

– Đường kính gốc ≤ 1cm

– Chiều cao cây 30 – 40cm

Giống ổi găng cây khỏe mạnh, sạch bệnh

còn 581 hàng