Ổi Không Hạt Xá Lị

26.000

– Loại sản phẩm: Cây chiết cành

– Bầu xơ dừa 12 x 13cm

– Đường kính gốc  ≤ 1cm

– Chiều cao cây 25 – 40cm

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh

còn 285 hàng

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)