Phân bón cho cây chè – VU-OGANIC-01

    3.600

    Phân bón cho cây chè là yếu tố quan trọng. Cây được cung cấp đủ theo nhu cầu dinh dưỡng thì năng suất cao và ổn định chất lượng được cải thiện rõ rệt, giá trị thương phẩm ngày càng cao. Tuy nhiên thực tế canh tác chè hiện nay bà con nông dân vẫn chưa bón đầy đủ các chất trung vi lượng.

    Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)