Vú sữa trưởng thành – Cây bóng mát, cây công trình

Liên hệ

Vú Sữa Trưởng Thành  là loại cây thân gỗ sinh trưởng phát triển chậm so với các cây ăn quả khác. Nhưng là loại cây có tuổi thọ lâu năm nhiều cây có tuổi đời đến hàng vài trăm năm.