Xoài Đài Loan, cây công trình nhiều kích thước, tán đẹp

– Đã được 3 – 4 năm tuổi

– Đường kính gốc 15 – 20cm

– Cây cao 3m trở lên

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)