Xoài Tím

33.000

  • Giống ghép
  •  Đường kính gốc từ 1-2cm
  •  Chiều cao tính từ bầu lên đến ngọn từ 50-70cm
  • Cây khỏe mạnh, không sâu bệnh

còn 68 hàng

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)