Hoa Đồng Tiền Lùn

28.000

Hoa Đồng Tiền Lùn là loại cây nuôi cấy mô có ưu điểm: cây khỏe, sạch bệnh, lâu bị thoái hóa, hoa to đẹp nhưng giá thành cao

Hết hàng

Danh mục: