Ảnh Hưởng Của Cấu Trúc Đất Và Thành Phần Không Khí Trong Đất Với Cây Trồng_Nhanong24h

Cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất có ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Biết được thành phần và cấu tạo đất chúng ta sẽ có được phương án trồng và chăm sóc cây một cách khoa học và hiệu quả nhất.
Cấu trúc và sa cấu của đất quyết định dung trọng của đất. Theo quy luật chung, dung trọng đất càng cao thì đất càng bị nén chặt, cấu trúc đất càng xấu, và độ rổng của đất càng thấp. Những điều kiện này thường được phản ảnh thông qua sự sinh trưởng của cây trồng bị giới hạn. Vì vậy, cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất có ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Đất, chức năng và đặc tính của đất – Apachai

Cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất có ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cụ thể là rễ cây và vi sinh vật cần oxy cho quá trình trao đổi chất. Thành phần không khí ở trong đất cũng giống như trong khí quyển với hàm lượng nitơ khoảng 79%, oxy khoảng 20,6% và cacbonic khoảng hơn 0,2%.

Lượng không khí phụ thuộc lớn vào độ tơi xốp của đất. Các loại đất dạng hạt kết dính lại với nhau sẽ có nhiều không khí ở trong khe hở hơn là đất chai cứng, ít hữu cơ, nhiều sét. Đất trồng tốt nhất khi tỉ lệ giữa nước và không khí trong các lỗ rỗng là 60% và 40%.

Các thành phần của đất - Giúp bạn cải tạo đất xấu thành đất tốt • Sài Gòn Hoa 2023

Dung trọng đất cao sẽ cản trở sự nẩy mầm của hạt giống và làm tăng sự trở ngại về mặt cơ học cho việc xuyên phá của rễ. Dung trọng cao làm giảm sự khuếch tán O2 vào các tế khổng trong đất, và sự hô hấp của rễ có liên quan trực tiếp đến sự cung cấp liên tục và đầy đủ khí này.

Trong điều kiện đồng ruộng, sự khuếch tán O2 vào đất được quyết định phần lớn bởi ẩm độ của đất, nếu dung trọng của đất không phải là yếu tố giới hạn. Trên 1 loại đất thoát thủy tốt cộng với cấu trúc tốt, thì hàm lượng O2 có thể không là yếu tố hạn chế sự sinh trưởng của cây ngoại trừ trong thời gian bị ngập nước, khi đó sự cung cấp O2 có thể hạn chế sự hấp thu ion.

Sự cung cấp O2 ở bề mặt hấp thu của rễ là 1 tiêu chuẩn đánh giá rễ cây có được cung cấp đủ oxygen hay không. Vì vậy, không chỉ là tổng lượng O2 của không khí trong đất mà tốc độ khuếch tán của O2 xuyên suốt phẫu diện đất để duy trì nồng độ đủ ở bề mặt rễ cũng rất quan trọng.

Với tốc độ khuếch tán O2 thấp, thì khi tăng tốc độ khuếch tán lên 1 ít có tác động rất lớn đến sự sinh trưởng của bắp trên các loại đất có độ phì nhiêu trung bình và cao, hơn là đất có độ phì nhiêu thấp. Khi đất có độ phì nhiêu đầy đủ có thể giúp cho  cây trồng tăng trưởng tốt trong điều kiện ẩm độ đất cao.

Không khí trong đất - WAO Nông nghiệp thuận thiên

Cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất có thể có ảnh hưởng rất lớn đến cây trồng. Đất là một thành phần quan trọng trong hệ thống cây trồng, và cấu trúc của đất có thể có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phát triển của cây.

Cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và sự phát triển của cây trồng. Các loại đất khác nhau có thể có khả năng hút và giữ nước và chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ, đất có ít chất dinh dưỡng sẽ không hỗ trợ cho sự phát triển của cây trồng như mong muốn. Ngược lại, đất có nhiều chất dinh dưỡng sẽ cung cấp đầy đủ những gì cần thiết cho cây trồng.

Cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất cũng có thể có ảnh hưởng lớn đến cây trồng. Độ ẩm trong đất là rất quan trọng đối với việc cây trồng. Nếu độ ẩm trong đất quá thấp, cây trồng sẽ không thể hấp thụ đủ nước và chất dinh dưỡng để phát triển. Độ ẩm trong đất cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lượng khí của không khí. Nếu có quá nhiều không khí trong đất, sẽ làm giảm độ ẩm và cây trồng sẽ không phát triển tốt.

Lý thuyết thành phần và tính chất của đất trồng - Công nghệ 10 | SGK Công nghệ 10 - Cánh diều
Cấu trúc đất và thành phần không khí trong đất có thể có ảnh hưởng lớn đến cây trồng. Để cây trồng phát triển tốt, chúng ta cần có một loại đất có khả năng hút và giữ nước và chất dinh dưỡng tốt, cũng như có độ ẩm và lượng khí không quá cao hoặc thấp. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng đất không bị ô nhiễm bởi bất kỳ chất thải nào. Nếu các yếu tố đất trên được điều chỉnh đúng, cây trồng có thể phát triển tốt và trở thành một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.
Xem thêm:
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *