Các mặt hàng lan hồ điệp chủ đạo 2018 | Nhanong24h

Các mặt hàng lan hồ điệp chủ đạo 2018

Danh sách các mẫu hoa lan nhanong24h cung cấp dịp tết

Mã hoa lan hồ điệp Ghi chú, đặc điểm sản phẩm Hình ảnh sản phẩm Kích thước bầu
KTY – 41 Cây loại A+, cao 30cm, nhiều nhánh lan-ho-diep-chu-dao-2018 3.5
KTR -199 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTR -232 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTR – 233 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTR – 06 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTR – 66 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTY – 270 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTY – 315 Cây loại A+, chiều cao cây>45cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỏ 3.5
KTY – 19 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTY – 65 Cây loại A+, chiều cao cây>50cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỡ 3.5
TCY – 289 Cây loại A+, chiều cao cây>50cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỡ 3.5
KTY – 312 Cây loại A+, chiều cao cây>40cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa nhỡ 3.5
KTX – 49 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
TCWR-318 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
TCP-305 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
KTW-314 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
TCWR-316 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
TCY310 Cây loại A+, chiều cao cây>60cm, số lượng bông 9 – 15 bông, hoa đại 3.5
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *