Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng_Nhanong24h

Có trên 50 yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng và năng suất. Tiềm năng sản lượng tối đa của 1 loại cây trồng nhất định phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và các biện pháp kỹ thuật của người nông dân, trong việc xác định và làm giảm đi các yếu tố bất lợi của môi trường có thể làm tăng tiềm năng sản lượng. Bài viết dưới đây của Nhanong24h sẽ gửi tới Bà con thông tin liên quan đến “Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng”!

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

Bảng 1: Các yếu tố môi trường có tác động lên sinh trưởng và năng suất của cây trồng

Các yếu tố về khí hậu Các yếu tố về đất Các yếu tố về cây trồng
1.Mưa

 • Lượng mưa
 • Sự phân bố mưa
Chất hữu cơ Giống /loài
2. Nhiệt độ không khí Sa cấu Thời gian sinh trưởng
3. Ẩm độ tương đối Cấu trúc Đặc tính sinh học của hạt giống
4. Ánh sáng

 • Hàm lượng chiếu sáng
 • Cường độ chiếu sáng
 • Thời gian chiếu sáng
Khả năng trao đổi cation Đặc điểm canh tác

 • Khoảng cách gieo trồng
 • Yêu cầu chăm sóc

 

5. Vị trí địa lí

 • Vĩ độ
 • Kinh độ
Độ bão hòa base

Độ dốc và địa hình

Nhiệt độ đất

Hiệu quả sử dụng nước

 • Sự hữu dụng của nước; Bốc thoát hơi nước
6. Gió

 • Tốc độ gió
 • Sự phân bố gió
Các yếu tố quản lý

 • Làm đất
 • Thoát thủy
Sâu bệnh

 • Côn trùng
 • Sâu hại
 • Cỏ dại
7. Nồng độ CO2 Độ sâu tầng đất mặt Dinh dưỡng
Hiệu suất thu hoạch

Những ảnh hưởng của môi trường đến trồng trọt và chăm sóc cây trồng

Một số các yếu tố quan trọng được liệt kê (trong bảng 1). Trong đó có nhiều yếu tố mà người trồng trọt có thể kiểm soát được, nhưng để đạt được  năng suất cao thì các yếu tố này phải vận hành một cách đồng bộ, vì các  yếu tố này luôn có sự quan hệ hữu cơ với nhau.

Những nhà trồng trọt thường không có khả năng quản lý các yếu tố khí hậu, ngoại trừ lượng mưa họ có thể kiểm soát được thông qua tưới và gió thông qua các quạt gió. Tuy nhiên, người trồng trọt có thể kiểm soát phần lớn các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây trồng đó là giống cây trồng và các yếu tố của đất.

Các yếu tố có liên quan đến sự sinh trưởng của cây trồng có thể được phân loại thành 2 nhóm, nhóm yếu tố  do di truyền và nhóm các yếu tố do môi trường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồngMôi trường và các nhân tố sinh thái

 

Sinh trưởng cây trồng là quá trình quan trọng để có được một lô rừng hoặc một cây trồng cụ thể. Quá trình này có nhiều yếu tố khác nhau để ảnh hưởng đến việc cây trồng sinh trưởng.

 • Một trong những yếu tố quan trọng nhất là độ ẩm của môi trường. Cây trồng cần độ ẩm đặc biệt để sinh trưởng tốt. Nếu độ ẩm lớn hơn hoặc ít hơn điều kiện một cách cụ thể, cây trồng sẽ không sinh trưởng tốt. Độ ẩm cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cây trồng.
 • Tiếp theo, tính chất của đất cũng giúp ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Nếu đất có độ ph phù hợp, cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ quá trình sinh trưởng, cây trồng sẽ sinh trưởng tốt hơn. Nếu đất có độ pH không phù hợp hoặc không cung cấp dưỡng chất để hỗ trợ quá trình sinh trưởng, cây trồng sẽ không sinh trưởng tốt.
 • Thêm vào đó yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng là tỉ lệ ánh sáng. Ánh sáng giúp cây trồng hồi phục năng lượng, giúp cây trồng có được nhiều dưỡng chất cần thiết và giúp cho quá trình sinh trưởng diễn ra nhanh hơn. Nếu tỉ lệ ánh sáng thấp, cây trồng có thể không sinh trưởng tốt.
 • Cuối cùng, các chất chủ yếu trong đất cũng ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng. Nếu đất có nhiều chất hữu cơ, dưỡng chất hữu cơ và hỗ trợ quá trình sinh trưởng, cây trồng sẽ sinh trưởng tốt hơn.

Tìm hiểu ánh sáng mặt trời ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

Tổng kết, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng, bao gồm độ ẩm của môi trường, tính chất của đất, tỉ lệ ánh sáng và các chất chủ yếu trong đất. Để cây trồng sinh trưởng tốt, những yếu tố này cần được kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt.

Bài viết trên đây của Nhanong24h đã gửi tới bà con “Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng”. Rất mong bài viết này sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho Bà Con!

Xem thêm:

Phân biệt cây Trinh Nữ Hoàng Cung và cây Náng Trắng

Cách sử dụng gia vị để tăng cường sức khỏe và tránh bệnh virus

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *