Cây Ngọc Lan

Liên hệ

– Giống cây gieo hạt

– Loại bầu đất

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng giống

Danh mục: Từ khóa: