Phân hữu cơ vi sinh – VU-BIOGAMIC – số 1 về chất lượng

    2.800

    Phân hữu cơ vi sinh không chỉ dừng lại ở việc cung cấp đủ các yếu tố dinh dưỡng mà nó còn giúp đất chống lại các mầm bệnh cũng như bồi dưỡng, cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu, tăng lượng mùn trong đất.

    Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)