Trinh Nữ Hoàng Cung

15.000

Thông tin sản phẩm 

– Giống cây gieo hạt

– Lọai bầu đất

– Chiều cao cây 20-30 cm

– Cây khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng giống

Hết hàng