Bưởi Diễn Choai, đường kính gốc lớn, khỏe mạnh trồng sau 0,5-1 năm cho trái

130.000

  • Chiều cao trung bình cây từ 1,2m-1,5m
  • Cây trên 1 năm tuổi.
  • Đường kính gốc cây từ 2,7cm-3,4 cm, 4-6cmm
  • Cây bưởi đã được tạo tán, đường kính tán từ 80cm-1m
  • Đường kính bầu đất từ 40-50cm.
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)