Nhãn Hưng Yên Choai

Cây nhãn hưng yên choai có ưu điểm cây có độ tuổi trên 1 năm tuổi, phát triển khoe hơn cây giống con, thời gian thu hoạch nhanh hơn cây giống con.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)