Nhãn Hưng Yên Choai

Liên hệ

Cây nhãn hưng yên choai có ưu điểm cây có độ tuổi trên 1 năm tuổi, phát triển khoe hơn cây giống con, thời gian thu hoạch nhanh hơn cây giống con.