Ổi Đông Dư Choai

150.000

Cây có đường kính gốc từ 2 -4 cm

Cao từ 1m – 1,5m, đường kính tán 40 -60cm

 

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)