Cây cau tứ thời, cau tứ quý giống, cây chuẩn giống, dễ trồng, dễ chăm sóc

35.000

 Cau tứ thời trồng nông, tưới nước để giữ ẩm và làm chặt gốc cho cây khỏi bị đổ sau khi trồng. Sau khi trồng, tưới nước ngày/lần cho đất đủ ẩm, tránh làm đất quá ẩm và sũng nước trong thời gian 10 – 15 ngày để cây bén vào đất

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: Từ khóa: , ,