Giống đào phai

25.000

Giống đào phai GL2-2 có số cánh hoa dày, đường kính đóa hoa lớn, tỷ lệ hoa nở trên cành và độ bền cành hoa tự nhiên đều khá ổn định và lớn hơn hơn so với đối chứng ĐP2 – dòng địa phương. 

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)